Buscador de Personatges LA BARRACA 26

Els personatges estàn ordenats alfabeticament. El número que figura al costat del personatge és la pàgina de "La Barraca" on aquest apareix. La lletra F al costat del número de pàgina significa que aquest personatge apareix en una foto.

"BIGOTA, LA" - Sunsion - 10    
"BOLLA, LA" Josefina - 9F    
"BRINCOLA, LA", Pepa - 1, 1F    
"CACAHUERA", Paca - 10, 10F    
"CALOS, LA DE" Francisqueta -- 8F    
"CALOS, LA", TERESITA - 8    
"CANTINFLAS" (actor) - 17    
"CASAÑ, LA DE" Tomaseta - 10    
"CASTELLANA, LA" o "LA MODISTA", Maria - 9  
"CIRILO, EL", Agustin - 10    
"DATILER", Pepe - 10      
"DATILERA", Pepa - 10      
"FORNERA, LA", Rosa - 8, 8F    
"FORNERA, LA", Sunsion - 8    
"GRANERO, LA DE", Antonia - 9    
"JUNCA", Auela - 11      
"L'AFORTUNÀ", Maria - 8    
"L'AFORTUNÀ", Pepa - 8, 8F    
"MIG OU", Juan - 9      
"PANET", Manolo - 1, 1F    
"PANISARES", Pepe - 8      
"PANISARES, LA" Maria - 8, 8F    
"PASSEC", Miguel - 1, 1F    
"PATENA, LA", Rosita - 10    
"PAULA, LA DE", Maria - 10, 10F    
"PEÑISCOLÀ", Miguel - 1, 1F    
"PEÑISCOLANA", María - 1, 1F    
"PETITA, LA", Conxa - 10    
"RUC, EL", Vicent - 10, 10F    
"SASTRIQUES, LA DE", Pepa - 8    
"VAQUERA, LA" Maria - 10, 10F    
"XAMUSA", Concha - 9, 9F    
"XATA, LA" Carmen - 9, 9F    
"XIVERQUE, LA DE", Tonica - 8    
AGRAMUNT, Victor - 17      
AGUILAR Gomez. Josefa - 13    
ALBALAT Garcia, Manuel - 43F    
ALBIOL Castell, Andres - 43F    
ALBIOL Castell, Bartolomé - 43F    
ALBIOL Castell, Francisco - 43F    
ALBIOL Martí, Juan "Juano" - 43F    
ALBIOL, Barbara - 10      
ALFARO Chiva, Josefa - 33, 33F    
AMELLA, Maria - 10, 10F    
ANDREU Valls, Miguel - 43F    
BACAS Moragrega, Jose "Pancho" - 43F  
BACAS Moragrega, Manuel - 43F    
BACAS Sabater, Manuel - 43F    
BACAS, Anita - 1, 1F      
BACAS, Maria "la Perica" - 11, 11F    
BALAGUER, Joaquin - 17    
BALLESTER Trilles, Josefa - 32, 32F    
BARBERA SANZ, Joaquin "el Rubio" - 8, 8F, 11F  
BARCELÓ, José - 5      
BASTAN Marti, Concepcion - 25    
BELLOVÍ, Antonia "la Muda" - 8    
BELLVER, Miguel - 27      
BELTRAN, Isidro "Sidro" - 9    
BERNAT Castell, Francisco - 43F    
BERNAT CASTILLO, Francisco - 7    
BOLFAN CASTELLS, Higinio - 7    
BURRIANA, Pepe - 10      
CABRERA GARCIA, Antonio - 7    
CAMPOS Bastan, Vicente - 25    
CAMPOS Lluart, Vicente - 25    
CAMPOS Salom, Jose - 13    
CAMPOS, Vicenta - 1, 1F    
CANALEJAS MENDEZ, José - 5    
CANALES Garcia, Rosa - 13    
CANALES, León - 10, 10F    
CARRASCAL, Pepeta "la Bolla" - 9, 9F  
CARREGUI Belloví, Francisco - 43F    
CARREGUÍ IBAÑEZ, Vicente - 7    
CASAÑ Fabrega, Jose i Jesus - 13    
CASAÑ VALVERDE, Antonio - 7    
CASAÑ, Pepet - 10      
CASTELL Chichell, Jose - 43F    
CASTELLANO, Vicente - 27    
CASTILLO, Maria "Peñiscolana" - 9    
CHIVA, Manuel - 10, 10F    
CONDE, Antonio "el Perico" - 11    
COT COTA, Mossen Lorenzo - 7    
DAS, vicente - 17      
DE LA HUERTA, José - 33    
DEL SEÑOR, Emeterio "Pascual el de Bana"- 9, 9F
DOMINGO, Ramon "el de Plores" - 8, 8F  
ESCALERA Ortiz, Francisco - 43F    
ESCANDELL Canales, Antonio i Teresa - 13  
ESPINOSA Belloví, Antonia - 13    
ESPINOSA, Maria "Cirila" - 8    
ESPINOSA, Maria "Cirila" - 9    
ESTELLER Beltran, Enrique - 11F    
ESTELLER GALÍ, Vicente "Cadirero" - 7  
ESTELLER TAUS, Roser - 1, 1F    
ESTELLER, Enrique - 8      
FABREGAT Pons, Tomas - 13    
FABREGAT Vicieno, Francisco - 13    
FALOMIR Martinez, Jose - 43F    
FERRER BASTAN, Nasi - 8    
FERRERES Trilles, Antonio - 43F    
FOIS SIMÓ, Jaime "Batallón" - 1, 1F    
FOIS, Vicenta - 1, 1F      
FORES Pol, Vicente - 43F    
FORES, Nicolas - 18      
FULLERA, Maite (escultora) - 16    
GABARDA, Maria - 18      
GALLEN Auna, Maria Emmelinda - 13  
GALLEN Balaguer, Emilio - 43F    
GALLEN Balaguer, Vicente - 43F    
GALLEN BALLESTER, Miguel - 7    
GALLEN Fraga, Carmen - 13    
GALLEN Peris, Juan - 43F    
GALLEN Peris, Miguel - 43F    
GALLEN, "Gustino" "el Ruc" - 9    
GALLEN, Miguel "el Pardalut" - 9, 9F    
GALLENT, Rafael (escultor) - 16    
GALLIFA, Jose - 21      
GARCIA, Josefa - 10, 11F    
GARCIA, Salvador (escultor) - 16    
GIL GONZALEZ, Maria "la del Negre" - 8, 8F, 11F  
GOMEZ MAS, José - 7      
GOZALBO Bellés, Daniel - 31    
GUZMAN, Ignacio - 10, 11F    
HIDALGO Albiol, Enrique - 43F    
HIDALGO Albiol, Juan - 43F    
HIDALGO Albiol, Vicente - 43F    
IBAÑEZ, Amparo "Suarito" - 9    
LLANSOLA, Antonia - 19      
LLORACH FRESQUET, Francisco - 8    
LLORACH FRESQUET, Nicolás - 8    
LLORACH Guzman, Manuel - 43F    
LLORENS, Josefa "Sessot" - 24    
LLUCH Soldevila, Angel - 43F    
LÓPEZ SANMARTIN, Josefina - 1, 1F    
LUIS Belloví, VICENTE "Macareno" - 28, 43F  
MADOZ (historiador) - 4    
MALLACH Pachés, Rosa - 13    
MALLACH Villaroya, Ricardo i teresa - 13  
MALLACH, Bernardo - 10, 10F    
MANRESA, Ricardo - 18      
MARMANEU FRANCISCO, Francisco - 7  
MARTI Gasulla, Francisco (Mossen) - 26  
MARTIN FERRANDO Germans - 13    
MAS Bastan , Teresa - 13    
MIRALLES ROSELLÓ, Ignacio "Nasio" - 7, 9, 9F  
MIRALLES, Ignacio - 27      
MIRÓ, Vicente "el Miró" - 8, 8F    
NEGRE Hernandez, Lauro - 27    
OBIOL; Lorenzo - 25      
OLIVARES Fraga, Vicente - 43F    
OMS SIMÓ, Julio - 7      
ORTIZ RAMOS, Vicente "Cacahuero" - 1, 1F  
PACHÉS, Vicente "El Ruso" - 8    
PALAU CAMPOS, Tica - 1, 1F    
PALAU CASANOVA, Antonio - 1, 1F, 7  
PALAU VALLS, José - 7      
PASTOR Paches, Francisco - 43F    
PASTOR Vilarrocha, Adoración i Miguel - 13  
PAULA, EL DE", Francisco - 10F    
PERELLÓ Cotoli, Francisco - 43F    
PEREZ PACHÉS, Vicente, Francisco i MªAngeles - 13
PERIS SEGARRA, Miquel - 28, 28F, 29, 29F, 30, 30F, 31, 31F
PERIS, Carmen - 1, 1F      
PERIS, Maria "la Barruga" - 9, 9F    
PIÑANA, Miguel "Granero" - 9, 9F    
POL Gallen, Antonio - 43F    
POL Llorens, Antonio - 24    
POL Llorens, Carmen - 24    
POL Llorens, Joaquin - 24    
POL Llorens, Luis - 24      
POL Llorens, Pepeta - 24    
POL Llorens, Pepito - 24      
POL Llorens, Sento - 24      
POL Llorens, Teresa - 24    
POL, Antonio "Pipos" - 24    
PONS, Teresa "la Ropera - 8, 8F    
PRIETO FERNÁNDEZ, Eduardo - 7, 26  
PRIMO DE RIVERA - 4      
PUCHOL, Adoración - 11F    
PUCHOL, Concepcion - 10    
PUCHOL, Margarita - 10    
QUERALT, José - 7      
RIBERA Baños, Jorge "Pelegrin" - 43F  
RIUS, Josefa "la de la barraqueta" - 6, 6F  
ROVIRA, Carmen - 8      
RUIZ Galmes, Emilio - 13    
RUIZ Valls, Joaquin - 43F    
RUIZ, Batiste - 6      
SABATER Ferrer, Gerardo - 43F    
SALOM Alsina, Angel - 43F    
SALOM Ferrer, Guillermo - 43F    
SALVADOR, Tomas "Peñagolosa" - 10  
SAMIT Fores, Juan - 43F      
SANCHO Alfaro, Jose - 33    
SANCHO Alfaro, Maria Jesus - 33, 33F  
SANCHO Ballester, Agustin - 32    
SANCHO Ballester, Jose - 32, 33F    
SANCHO Ballester, Josefa - 32    
SANCHO Domingo, Agustin - 32, 32F    
SANCHO Fernandez, Marta - 33    
SANS DE ANDINO, Luis - 18    
SANTACATALINA Salvador, Vicente - 13  
SANTACATALINA Valls, jose - 13    
SANTACATALINA, Batiste - 9    
SANTACATALINA, Dúnia - 17F    
SELMA Bayarri, Antonio - 43F    
SENENT, Miguel - 35F      
SERRA Granell, Benjamin - 19    
SIMÓ Dempere, Joaquin - 43F    
SIMO Drago, Jose - 43F      
SIMÓ, Dolores - 10, 11F      
SOLSONA Almela, Francisco - 43F    
SORIANO BERNARDO Germans - 13    
SORIANO CORTES Germans - 13    
SORIANO Fons, Vicente Miguel - 18    
SORIANO, Antonio "el Surdo" - 8, 8F    
TARRAZONA, Maria "la Menina" - 9, 9F  
TELLOLS Tarrazona, Vicente Luis - 43F  
TIRADO Fullera, Teresa - 26    
TRAVER TOMÁS, Vicente (historiador) - 4, 12, 27  
TRILLES, Antonio "el Cabut" - 35, 35F  
TURCH Mas, Francisco - 43F    
URBAN CASTELL, José "Datilero" - 7    
URBAN Valls, Vicente, Carlos i Raul - 13  
URBANO, Juan "Cabut" - 9    
VALERO Tena, Tomas - 26    
VALLS Dols, Carmen - 13    
VICENT Notari, Concepcion - 13    
VICENT Notari, Ramón - 13    
VIDAL Serrulla (pintor) - 31    
VILA Tarazona, Mateo - 21    
VILAROYA, Adoracion - 10, 10F    
VILARRASA, Jose - 21      
VILLAROYA Soriano, Teresa - 13